שותפים של המרכז

בשמחה ובתודה היננו שמחים לציין את שותפינו בפעילויות השונות של העמותה -

· שירות התעסוקה

· מתן- משקיעים בקהילה– ע"ר

· הפרויקטים המיוחדים של המוסד לביטוח לאומי

· קרן פרץ נפתלי – בנק הפועלים

· משרד הרווחה ולשכות הרווחה היישוביות

· ארגונים ועמותות של קהילות היעד

קרן עזבונות

ורבים אחרים שקצרה היריעה מהכיל